Výstavy, veletrh

Chcete upořádat výstavu nebo veletrh?

Stanové haly o šíři 15 až 60 metrů, krokem 5 metrů a okapovou výškou 3 až 4 metry jsou nerychlejší variantou zastřešení dostatečného prostoru.