Novinky

ČOI

Kontroly stanů pro veřejné použití
Inspektoři ČOI provedli celkem 23 kontrol stanů pro veřejné použití, a to u 9 distributorů a 14 výrobců. Kontroly se uskutečnily v souvislosti s případem smrtelného úrazu při zřícení stanu na festivalu Pohoda na Slovensku. 

Příslušná technická norma ČSN EN 13782 - Stany pro veřejné použití rozlišuje pouze dvě kategorie stanů - do 50 m² a nad 50 m² půdorysné plochy, rozdíl je ve způsobu posouzení shody. U stanů pod 50 m² plochy postačuje pro posouzení shody autorizovanou osobou dokumentace týkající se hořlavosti plachtových materiálů a stability konstrukce a výrobce k nim nemusí vydat revizní knihu, která mj. definuje podmínky pro provozování stanu. U stanů s půdorysnou plochou větší než 50 m² je pro posouzení shody autorizovanou osobou potřebný statický výpočet pro různé typy zatížení (větrem, sněhem apod.), zkouška opláštění na pevnost (švy) a hořlavost a výrobce je povinen vydat revizní knihu.
Zkontrolováno bylo celkem 26 typů výrobků a u 25 z nich zjistili inspektoři nedostatky, neboť povinnost posouzení shody nebyla známa ani výrobcům. Pouze jeden český výrobce M.P.M. spol. s r.o. doložil certifikát výrobku dle NV 173/1997 Sb. K odstranění zjištěných závad v dokumentaci 25 typů stanů byla uložena termínovaná opatření – zjištění se týkala chybějící revizní knihy nebo doplnění požadovaných instrukcí (o použití ručních hasicích přístrojů). Dále 11 výrobců neposoudilo shodu stanovených výrobků – stanů podle národního předpisu a nevydalo prohlášení o shodě. V jednom případě bylo zahájeno správní řízení a dalším 10 kontrolovaným subjektům byly uloženy pokuty na místě ve výši 42 000 Kč.